CQG inside

Verbondenheid met de buurt – Cruquius Gilde

Bamboo Groove ontwerpt, produceert en bouwt in verbinding met de lokale gemeenschap. We zijn van mening dat de mens, in plaats van het systeem, steeds meer centraal zal staan en dat lokale gemeenschappen, coöperaties en netwerken steeds meer gevormd zullen worden. Wij geloven ook in de kracht van deze gemeenschappen, op zoek naar en gebruik makend van het talent en de expertise van de mensen uit de nabije omgeving, die samen werken en samen leven.

Onze producten worden dan ook gemaakt in Amsterdam vanuit een duurzame en lokale basis, binnen de gemeenschap en in samenwerking met het Cruquius Gilde, een gilde waar de lokale kennis, expertise en productiematerialen worden gedeeld. De samenwerking biedt mogelijkheden om de gedachten en ideeën van Bamboo Groove uit te breiden en op andere gebieden toe te passen.

In die context werkt Cruquius Gilde, net als Bamboo Groove, volgens de drie uitgangspunten.

Drie uitgangspunten

In de eerste plaats is Cruquius Gilde een creatief productiebedrijf waar kunstenaars, ontwerpers, meubelmakers, ambachtelijke professionals, vrijwilligers en studenten uit de directe omgeving actief zijn. Ze hebben de beschikking over een grote werkplaats en elf kleinere studio’s waar gildeleden samenwerken aan diverse projecten en activiteiten.

Cruquius Gilde richt zich ook op kansen en mogelijkheden voor jonge, ambitieuze en artistieke talenten en organiseert activiteiten om hen te begeleiden naar de grote en volwassen wereld. Ze geven jonge talenten een tweede kans als ze, om welke reden dan ook, belangrijk onderwijs missen. Daarom worden specifieke projecten georganiseerd om zodoende studenten of drop-outs afkomstig van de lokale middelbare school werkervaring en stages aan te bieden.

Last but not least, is de grote werkplaats een ideale locatie voor sociale en culturele activiteiten, zoals workshops (bijvoorbeeld Bamboestiek: bouwen met bamboe), muziek, theater, film (Bike-in bioscoop) en dans. Vooral in het weekend worden dergelijke activiteiten georganiseerd. Mensen uit de buurt komen naar deze sociale, culturele en feestelijke bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en samen activiteiten te ontplooien.

Alles bij elkaar draagt Cruquius Gilde bij aan de vorming van de lokale gemeenschap op een technologische, een artistieke en een sociale manier. Kunst en ambacht, talentontwikkeling, sociale en culturele bijeenkomsten, belangrijke elementen om samen te werken en samen te leven.

Leden van Cruquius Gilde

Ben je benieuwd naar de leden van het gilde? Kijk op de website om ze te ontmoeten!

 

Comments are closed.